VOORTGEZET ONDERWIJS

Het Twents Carmel College Oldenzaal 
https://www.twentscarmelcollege.nl

Het voortgezet onderwijs (VO) biedt onderwijs op verschillende niveaus. Het advies van de basisschool (in combinatie met de cito-score) geeft aan welk soort onderwijs het beste gevolgd kan worden. Hieronder een overzicht van de soorten onderwijs die het Twents Carmel College biedt.

Praktijkonderwijs

Hier gaan ze vooral doen! Met de handen werken tijdens het timmeren of in de keuken. En natuurlijk ook de schoolbanken in om te leren. Met behulp van stages ontdekken ze welke werkzaamheden ze goed kunnen en leuk vinden.

Vmbo

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Met deze opleiding combineren ze leren én doen. Ze werken in de eerste jaren aan een goede theoretische basis en daarna kiezen ze een van de profielen of de (gemengd) theoretische leerweg. Na het vmbo kunnen ze naar het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) om een specifieke opleiding te volgen.

Binnen het VMBO zijn de volgende richtingen:

 • Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bbl) Hier volgen ze ongeveer vijftien uur beroepsgericht onderwijs. De algemeen vormende vakken zijn eenvoudiger dan in de kaderberoepsgerichte leerweg.
 • Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kbl) Hier volgen ze elf uur beroepsgericht onderwijs.De algemeen vormende vakken zijn wat eenvoudiger dan in de gemengde en theoretische leerweg.
 • Gemengde leerweg (vmbo-gl) Ze volgen één algemeen vormend vak minder dan bij vmbo-tl. In plaats daarvan krijgen ze vier uur beroepsgericht onderwijs.
 • Theoretische leerweg (vmbo-tl) Ze volgen vooral algemeen vormende vakken.

Kiezen

Aan het einde van het tweede leerjaar kiezen de leerlingen in welke leerweg ze de schoolloopbaan voortzetten. Kiezen ze voor een bbl- of kbl-richting, dan kiezen ze voor een van de volgende profielen.

 • Bouwen, wonen en interieur
 • Produceren, installeren en energie
 • Mobiliteit en transport
 • Zorg en welzijn
 • Economie en ondernemen
 • Horeca, bakkerij en recreatie
 • Groen
 • Dienstverlening en Producten

Havo

Hoger algemeen voortgezet onderwijs. Hier leren ze vooral theoretisch. Talen, natuurkunde, wiskunde en nog veel meer. Na vijf jaar doen de leerlingen examen en kunnen ze een vervolgopleiding op het hbo (hoger beroepsonderwijs) volgen.

Vwo

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. We kennen twee typen vwo; atheneum en gymnasium. Het verschil? Het aantal vakken en de verdeling van de lesuren. Daarnaast krijgen ze op het gymnasium Latijn en Grieks. Na het vwo (zes jaar) kunnen ze een universitaire opleiding volgen.

Vwo-extra

Hebben leerlingen veel in hun mars, zijn ze onderzoekend ingesteld en willen ze graag aan projecten werken? Dat kan bij het vwo-extra.