OUDERRAAD

Missie en doel

De ouderraad wordt door en uit ouders van onze school samengesteld. Zij heeft tot doel het contact en samenwerking tussen ouders, leerkrachten en kinderen te bevorderen.

De ouderraad van de Drie-eenheidschool bestaat uit ongeveer 12 enthousiaste vaders en moeders. Zij komen één keer per maand  aan de Meybreestraat bijeen om te vergaderen. Famke Mensink zit hier bij namens het team.

Binnen de school zijn er verschillende werkgroepen actief en worden er verschillende activiteiten door het jaar heen georganiseerd voor de kinderen. Hierbij kunt u denken aan:

  •         Oliebollen verzorgen tijdens de ‘kermis’ vrijdag
  •         Sinterklaas helpen bij het inrichten en vullen van de Schatkamer in de onderbouw
  •         De catering/ deels organisatie verzorgen tijdens de kerstviering
  •         Meedenken in de carnavalswerkgroep
  •         Ondersteunen/bekostigen en meedenken met jaarlijks schoolreisje (groepen 1 t/m 7)
  •         Matzes smeren en uitdelen op Witte Donderdag
  •         En niet te vergeten de sponsorloop tijdens de Koningsspelen in april, waarbij een groot deel van de opbrengst gaat naar extraatjes voor de kinderen. 

Naast het helpen organiseren en ondersteunen van activiteiten op school, willen wij ook de samenwerking tussen de ouders en leerkrachten bevorderen. U kunt als ouder altijd een vraag of oproep deponeren bij de OR via een ouderraadslid, email or.drieeenheid@konot.nl of middels het postvakje op school (in de koffiekamer). Bij voldoende prioriteit zal dit dan besproken worden in de OR-vergadering.

Tevens beheren wij de ouderbijdrage, deze bijdrage is zeer hard nodig om onder andere het schoolreisje en alle andere bovenstaande activiteiten te bekostigen!  De bijdrage bedraagt vanaf schooljaar '21/'22 40 euro per schooljaar per kind en wordt geïnd in oktober. Daarnaast betalen de leerlingen van groep 8 nog €65,- voor de jeugddriedaagse. Nieuwe leerlingen in groep 1, die na 1 april instromen, betalen €15,-

Ook doen wij een oproep aan ouders die, wanneer nodig, bepaalde werkgroepen zouden kunnen ondersteunen en aan ouders die mogelijk iets te bieden hebben, bijv. op het gebied van catering, rekwisieten e.d. Geef ook dit door via een ouderraadslid, email of op een briefje in het postvakje op school.

Uw en onze kinderen zijn hierbij gebaat!