Wilt u uw kind(eren) aanmelden op de Drie-eenheid?

Geachte ouders/verzorgers,

Als u uw kind wilt aanmelden mag u onderstaande formulieren uitprinten invullen, en eventueel scannen en mailen naar dir.drieeenheid@konot.nl,of de formulieren meenemen naar school.

U kunt een intake afspraak maken met de directeur of adjunct directeur van de school, te bereiken onder telefoonnummer 0541-512279. Het aanmeldingsformulier kunt u hieronder vinden:


Instroomregeling voor vierjarigen:
De Oldenzaalse basisscholen hebben de regel dat uw kind kan instromen op de maandag, volgend op de dag waarop het vier jaar is geworden. 
Uitzonderingen: Als de betreffende maandag op een feestdag valt of in een vakantie, dan kan uw kind instromen op de eerstvolgende maandag na deze feestdag of vakantie. Het schema staat in de onderwijsgids van de gemeente. 

Uitgangspunten voor de specifieke instroomregeling van basisschool Drie-eenheid zijn: 
· De week loopt van maandag tot en met zondag. 
· Het kind begint altijd de 1e maandag na zijn 4e verjaardag.
· Het wennen gebeurt in de week voordat het kind 4 jaar wordt, op woensdag en donderdag 
- De school verstuurt medio april of mei uitnodigingen aan alle ouders van toekomstige leerlingen