Ons Onderwijs

Inspelen op datgene wat een kind nodig heeft!

Bij ons op school is er veel aandacht voor ieder kind afzonderlijk. Kinderen die meer moeite hebben met leren en kinderen die meer aan kunnen, krijgen bij ons wat ze nodig hebben. Ook kijken wij naar de verschillende leerstijlen van kinderen. We beoordelen het werk niet alleen op het eindresultaat, maar kijken daarbij ook naar het proces om tot het eindresultaat te komen.

,,Wij weten allebei het antwoord niet, dus gaan we het maar proberen op verschillende manieren"  (Doener)

,,Ik volg het liefst het stappenplan dat in de klas hangt" (Beslisser)

De onderwijsbehoeften van onze leerlingen worden verwerkt in de groepsplannen waarmee we werken in de klas. Naast primaire cognitieve leerdoelen, hechten we ook veel waarde aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Wij vinden het belangrijk dat zij zich als individu ontplooien én leren dat zij deel uitmaken van een groter geheel: de klas, de school, de samenleving.