De leerlingenraad

De leerlingenraad is een groep enthousiaste klassenvertegenwoordigers die gekozen zijn door de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8, die nadenken en meebeslissen over activiteiten en veranderingen die er op onze school de Drie-eenheid kunnen plaatsvinden.