Onze School

De Drie-eenheid is een, in 1940 gestichte middelgrote school, gelegen aan de rand van de binnenstad, omgeven door veel speelruimte voor kinderen. De school heeft twee locaties; de locatie Meijbreestraat en de locatie Noordwal. Op de locatie Meijbreestraat zijn dit schooljaar de groepen 1, 2, 3, 4 en 5 gehuisvest. Op de locatie Noordwal zijn dit schooljaar de groepen 6,7 en 8 gehuisvest. Wijzigingen hierin kunnen optreden wanneer het aantal groepen van een leerjaar in relatie tot het aantal lokalen in beide gebouwen niet overeenkomt.

De Drie-eenheid wil een plaats zijn waar kinderen in goede harmonie met elkaar en onderwijsgevenden kunnen leven en leren. We werken dan ook vanuit de missie ‘Samen zorg voor elkaar”.

Voor ons is de school een plek waar we de kinderen basisvaardigheden (rekenen, taal en lezen) en sociale vaardigheden aanleren, om later goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Daarnaast vinden wij de expressieve en persoonlijke ontwikkeling van de kinderen ook zeer belangrijk, om ze tot evenwichtige personen te laten uitgroeien. Onze school is een katholieke school waarbij wij, met behoud van onze eigen identiteit, willen openstaan voor andersdenkenden.

De leerkrachten houden rekening met de eigenheid van iedere persoon. Samen met de ouders stimuleren en begeleiden ze de continue ontwikkeling van het kind. Daardoor groeien de leerlingen uit tot evenwichtige personen, die hun plaats vinden in een veranderende maatschappij.

Om inhoud en gestalte te geven aan bovengenoemde uitgangspunten, hebben we de schoolorganisatie ingericht met leerkrachten met bijzondere taken en verschillende functies: directeur, adjunct-directeur. Deze directeur en adjunct-directeur zijn verantwoordelijk voor de gehele onderwijsgemeenschap. Bouwcoördinatoren (deze personen geven leiding aan de leerjaren van hun bouw) intern begeleiders (deze personen zijn verantwoordelijk voor de zorgstructuur), digicoaches (deze personen zijn verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met ICT), schoolcontactpersonen (vertrouwenspersonen), een intern stage begeleider (deze persoon is verantwoordelijk voor de begeleiding van stagiaires), taalcoördinator, rekencoördinatoren, gedragsspecialist, cultuurcoördinator, identiteitscoördinator, bedrijfshulpverleners (deze personen zijn verantwoordelijk voor brandpreventie, ehbo en arbo-zorg) en een team van leerkrachten.

 

Onze school