Onze School

De Drie-eenheid is een, in 1940 gestichte middelgrote school, gelegen aan de rand van de binnenstad, omgeven door veel speelruimte voor kinderen. De school heeft twee locaties; de locatie Meijbreestraat en de locatie Noordwal. Op de locatie Meijbreestraat zijn dit schooljaar de groepen 1, 2, 3, 4, 5 en 6 gehuisvest. Op de locatie Noordwal zijn dit schooljaar de groepen 7 en 8 gehuisvest. Wijzigingen hierin kunnen optreden wanneer het aantal groepen van een leerjaar in relatie tot het aantal lokalen in beide gebouwen niet overeenkomt. 

De Drie-eenheid wil een plaats zijn waar kinderen, teamleden en ouders in goede harmonie met elkaar kunnen leven en leren. We werken dan ook vanuit de missie ‘Samen zorg voor elkaar”.

Voor ons is de school een plek waar we de kinderen basisvaardigheden (rekenen, taal en lezen) en sociale vaardigheden aanleren, om later goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Daarnaast vinden wij de expressieve en persoonlijke ontwikkeling van de kinderen ook zeer belangrijk, om ze tot evenwichtige personen te laten uitgroeien. Onze school is een katholieke school waarbij wij, met behoud van onze eigen identiteit, willen openstaan voor andersdenkenden.

 

  

Onze school