Mijn naam is Sanne Schepers en sinds schooljaar 2023/2024 ben ik betrokken als schoolmaatschappelijk werker op de Drie-eenheid.  

Dit houdt in dat ik kan meedenken en ondersteunen bij onderwerpen als: 

·         Angsten bij kinderen 
·         Pesten 
·         Gedrag op school 
·         Problemen in de thuissituatie op verschillende gebieden wat invloed heeft op uw kind (denk aan: rouw, echtscheiding ouders/ loyaliteitsproblemen, armoede) 
·         Zelfbeeld 
·         Huiselijk geweld/misbruik 

Mocht u het prettig vinden om contact met mij te leggen of heeft u een vraag, dan ik ben te bereiken via:  s.schepers@wijkracht.nl