Praktische Informatie

 • De kinderen van de Meijbreestraat hebben gymnastiek in het gymlokaal aan de Meijbreestraat. De groepen 1 en 2 gebruiken de speelzaal én de gymzaal.
 • De kinderen van de Noordwal hebben gym in de gymzaal aan de Tulpstraat.
 • Kleding: Voor de groepen 1 en 2 zijn alleen gymschoenen voldoende.
 • Voor de groepen 3 t/m 8 zijn gymschoenen, gymbroek en t-shirt of gympakje verplicht.
 • Het douchen na de gymlessen is niet meer verplicht. Frequent douchen door de kinderen is een verantwoordelijkheid van de ouders.

Gevonden voorwerpen.

Alle gevonden voorwerpen worden verzameld in de “kist”. Deze staat aan de Meijbreestraat in de hal bij de ingang van de kleuters. Op de Noordwal staat deze kist bij de hoofdingang.

Controleer regelmatig of uw kind iets kwijt is en kijk in de “kist”. Van tijd tot tijd wordt deze kist geleegd en gaat de inhoud naar een instelling voor kledinginzameling.

Buitenschoolse opvang.

Schoolbesturen hebben de verantwoordelijkheid om voor- en naschoolse opvang te (laten) organiseren. Ouders moeten hierbij de mogelijkheid geboden worden om hun kind gebruik te kunnen laten maken van een voorziening voor buitenschoolse opvang.

Konot heeft ervoor gekozen om te verwijzen naar Kinderdagopvang-organisaties (KDO) met wie zij een contract heeft gesloten. Met het via de schoolgids verwijzen naar KDO-organisaties, voldoet Konot aan de wettelijke verplichting om voor- en naschoolse opvang te (laten) organiseren.
Er zijn in het Konot-gebied diverse KDO’s die nagenoeg dezelfde kwaliteit leveren en voldoen aan de wettelijke voorwaarden. Konot acht het niet wenselijk om de keuzevrijheid van de ouders te beïnvloeden.Rest ons nog voor alle duidelijkheid te melden dat ouders die opvang wensen voor hun kind(eren) zelf alles dienen te regelen met de KDO en met de belasting (om de maandelijkse tegemoetkoming te ontvangen). Mocht u geen gebruik willen maken van bovengenoemde KDO (‘s), maar van een andere organisatie, dan bent u daar geheel vrij in.

Schooltijden.

Groepen 1 t/m 8: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag van 8.30 – 14.15 uur
De groepen 1 en 2 hebben op vrijdag om 12:15 vrij
De deuren aan de Meijbreestraat gaan om 8:20 open, aan de Noordwal om 8:25. De leerkrachten zijn vanaf dat moment aanwezig in de groepen. Om die reden is er geen toezicht op de pleinen voor schooltijd.


Ziekte leerling.

Als uw kind ziek is kunt u de betrokken leerkracht door middel van een briefje in kennis te stellen van de afwezigheid van uw kind. Vóór 8.30 uur naar de schoollocatie van uw kind bellen is ook afdoende.

Lunch-afspraken.

Afspraken over eten

Leerkrachten:

 • Tijdig tassen ophalen. Kinderen een kwartier de mogelijkheid geven om te eten en drinken (indien nodig iets langer in de groepen 1 en 2)
 • Kinderen blijven op hun stoel zitten.
 • Leerkracht bewaakt een goede sfeer.
 • Leerkracht ziet toe dat kinderen netjes eten.
 • Leerkracht houdt in de gaten of kinderen voldoende eten.
 • Indien nodig helpt de leerkracht denken aan het innemen van medicijnen.
 • Na het eten wordt alles opgeruimd en de klas is weer netjes, indien nodig tafels schoon (laten) maken.
 • Als het kwartier voorbij is, mogen kinderen pas naar buiten, of andersom.
 • Zorgen voor extra werk (kleurplaten, puzzels etc. voor kinderen die eerder klaar zijn)
 • Kinderen de mogelijkheid geven handen te wassen en/of tanden te poetsen.
 • Leerkracht eet mee met de kinderen.
 • Tip: mocht er te veel afval zijn (bijv. pakjes drinken), geef dit dan mee naar huis
 • Snoep, koekjes en frisdrank (prik) zijn voor de lunch verboden, deze dus weer meegeven naar huis.
 • Zijn er kinderen die te weinig tijd hebben, neemt de leerkracht contact op met ouders over eventuele hoeveelheid van het eten, of het gebruiksgemak van het eten (bijv bij onderbouw appel in stukjes ipv een hele appel). Als kinderen nog te weinig tijd hebben kunnen ze iets van hun lunch mee naar buiten nemen.
 • De leerkracht stelt nieuwe ouders op de hoogte van hoe het lunchen in zijn werk gaat en wat gangbaar is (ook gebruik theedoek).
 • Buitenspeeltijd wordt echt als speeltijd gebruikt en niet als verlengde lunchtijd.
 • Leerkracht checkt of kinderen ‘schoon’ weer aan het werk gaan na de pauze.

Ouders:

 • Alle kinderen nemen een theedoek mee, te gebruiken als onderlegger tijdens het eten. We verwachten dat kinderen dagelijks een theedoek bij zich hebben.
 • Wilt u uw kind(eren) voor de lunch brood, evt. wat fruit en drinken meegeven? Geen snoep, koekjes of frisdrank (met prik),
 • Drinken bij voorkeur meegeven in drinkbekers i.p.v. pakjes vanwege de hoeveelheid afval.
 • Eten en drinken graag meegeven in een goede stevige tas, voorzien van naam (evt. naam op trommels en bekers).
 • De mogelijkheid wordt geboden om na het eten tanden te poetsen.
 • Tip: zet op de broodtrommel of het eten voor de ochtend of de middag is.

Afspraken over buiten spelen/pauze

 • Op de vastgestelde tijd gaan de kinderen samen naar buiten.
 • Kinderen hebben 30 minuten pauze.
 • Bij slecht weer blijven we binnen
 • Kinderen mogen zelf geen speelgoed meenemen vanhuis. (ook geen skeelers / skateboarden / steps etc.)
 • Er is een rooster voor voetbalveld / tafeltennistafel etc.
 • De leerkracht begeleidt de kinderen in hun spelop het moment dat bepaald materiaal of een veld niet gebruikt kan worden.

Verkeer:

Leerlingen vervoeren in auto’s:

·         Richtlijnen Rijksoverheid volgen

·         Zoveel gordels, zoveel leerlingen

·         Geen kinderen voorin (kleiner dan 1,35m), alleen eventueel eigen kind

·         Ouders moeten in bezit zijn van rijbewijs en inzittendenverzekering

·         Kinderen kleiner dan 1,35m op stoelverhoger

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersveiligheid/vraag-en-antwoord/moet-ik-mijn-kind-in-de-auto-in-een-kinderzitje-vervoeren