Sociale veiligheid

Wij vinden het belangrijk zorg te dragen voor een veilig leef- en leerklimaat. Veiligheid is een basisvoorwaarde om te leren. Pas dan zijn kinderen in staat zich sociaal-emotioneel goed te ontwikkelen. 

Overal in de school zien jullie Dries!

Dries helpt ons herinneren aan de gedragsverwachtingen die we afgesproken hebben. Dries helpt ons hierbij, maar we helpen ook elkaar. Zo zorgen we met z'n alleen voor een fijne sfeer. 

Ik loop rustig in de gang en ik ben stil wanneer er lesgegeven wordt.
Ik gebruik de mateiralen zoals ze bedoeld zijn en leg deze netjes op de afgesproken plek terug.
Ik ga op een vriendelijke, respectvolle en rustige manier om met een ander
Ik ben eigenaar van mijn gedrag (stormkaartje). Ik los een conflict op met behulp van het stormkaartje.
Ik spoel na toiletgebruik door, was mijn handen en ga naar de klas. 

                                    

Via onderstaande link kunt u ons veiligheidsplan downloaden.