Sectorplan Covid-19

Het ministerie van OCW heeft het Sectorplan Covid-19 voor het funderend onderwijs gepubliceerd waarin 4 scenario’s, de bijbehorende maatregelen en een richtinggevende agenda voor wendbaarder onderwijs beschreven. In dit document wordt geduid hoe we er op onze school mee om gaan.