Verzuimafspraken

De Twentse gemeenten, de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs 2301 PO/ 2302 PO en de GGD-JGZ hebben een verzuimkaart opgesteld onder het motto "Vroegtijdig signaleren voorkomt erger!" De verzuimkaart is een schematische weergave van de afspraken tussen het onderwijs, GGD-JGZ en gemeenten over het melden van verzuim. Daarnaast zijn op hoofdlijnen de te ondernemen acties weergegeven van de school, Leerplicht en GGD-JGZ.