Schoolplan 2019-2023

In de aanloop naar deze nieuwe schoolplanperiode hebben de scholen behorende tot stichting Konot gewerkt aan het formuleren van een gezamenlijke visie en het bepalen van de richting waarin Konot zich gaat ontwikkelen.

In dit plan borduren we daarom voort op de vier strategische beleidslijnen en de zes tactische opdrachten die in het Konot Strategisch en tactisch beleidsplan 2019-2023 geformuleerd staan. In dit schoolplan beschrijven we enerzijds de specifieke speerpunten en plannen die voor de ontwikkeling van onze school van belang zijn en anderzijds met welke keuzes onze school kleur geeft aan de gezamenlijk gekozen koers.

Via onderstaande link kunt u ons schoolplan downloaden