Plan sociale veiligheid

Wij vinden het belangrijk zorg te dragen voor een veilig leef- en leerklimaat.Veiligheid is een basisvoorwaarde om te leren. Pas dan zijn kinderen in staat zich sociaal-emotioneel goed te ontwikkelen.

Via onderstaande link kunt u ons veiligheidsplan downloaden.